Node types

Z Ashes of Creation Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wezły istnieją w całym świecie Verry, a ulokowanie danego noda będzie wyznaczało jego typ. Ale ten typ będzie.. widoczny w pierwszej części rozwoju, w trakcie tworzenia, w czasie rzeczywistym węzła; is basically these NPCs, these merchants that come into an area and they offer services and/or of stores or whatever the deal may be. You will see the flavor of the node from those merchants. So if it's a military node you'll see military people. If it's... an economic node you'll see merchants. If it's a scientific one you'll see scholars; and if it's a divine one you'll see priests and clerics. So players will have a very firm understanding of which node is which type in order to know how they want to progress.[1]Steven Sharif

Każdy węzeł posiada przypisany spośród 4 dostępnych, typ węzła z jego unikatową specjalizacją.[2]

Typ węzła.[2] Specjalizacja.[2] NPC.[2] Waluta.[3][4]
Węzeł wiary Wiara i poziom umiejętności/poziom ulepszenia Kapłani Favor
Węzeł ekonomiczny Handel i poziom kupców Kupcy -
Węzeł wojskowy Walka i poziom wyszkolenia klasy Gwardia Honor
Węzeł naukowy Rzemieślnictwo i poziom budownictwa Uczeni -

Ashes of Creation pozwala Tobie, graczu, na wybór świata i wiary która będzie Cię otaczać. Wraz z typem węzła możesz zmienić przepływ dóbr i bogactw na serwerze. Pomożesz w rozwoju największych miast i pokierujesz najcenniejszymi dobrami w świecie Verry czy odblokujesz kolejną ścieżkę nowych historii (przp. red. zadań) wypełnionych sprzymierzeńcami oraz wrogami?[5]

Typ węzła jest z góry ustalony i taki sam na wszystkich serwerach.[2]

Dla przykładu: Czwarty poziom naukowego węzła w przypadku zniszczenia stanie się poziomem 0 o tej samej specjalizacji. Nigdy nie zmieni się, w żaden inny niż naukowy. Typ i lokalizacja węzła ma powiązanie z wpływami obszaru dookoła węzła.[2]Margaret Krohn

Typ węzła wpływa na różnorodność usług i systemów na każdym z poziomów jego ulepszenia.[2]

Typ węzła będzie zdefiniowany podczas poszczególnych etapów Beta testów.[6]

Ostateczny typ węzła będzie określony podczas beta testów. Nie jest to rzecz którą będzie łatwo zmienić, dlatego potrzebujemy ustalić jak węzły będą oddziaływać na pobliskie POI i linie questów.[6]Steven Sharif

Node benefits

Każdy typ węzła posiada super moc (mega umiejętność) która zostaje odblokowana po osiągnięciu Metropolis (scena 6).[5]

Divine node benefits

Węzły duchowe na Metropolis (scena 6) mogą odblokować budowę "potężnych katakumb", instancji łączących duchowe węzłami wasali. Lokacje te posiadają unikatowe bossy z oddzielną tabelą dropów.[8]

Economic node benefits

Economic nodes that have reached the metropolis stage unlock the linked economy superpower. Economic nodes with this superpower share their Auction house listings with all others.[5]

Economic Nodes that have reached the Metropolis Stage unlock the Superpower “Linked Economy”. Any Economic Node with this Superpower unlocked shares Auction House listings with all the others, meaning that the items listed in one Linked Economy Node can be bid on from any other Linked Economy Node. Linked Economies also connect a Metropolis and any Vassal Economic Nodes belonging to that Metropolis.[5]

The Linked Economy Superpower has the potential to create a massive market that spans the world. This will allow players to attain and sell goods with ease, providing those who have access to these Economic Nodes a faster path to fortune in the lands of Ashes of Creation.[5]

Military node benefits

Military nodes enable Bounty hunters and (potentially) reduced duration of corruption.[10][11]

Scientific node benefits

Scientific nodes that have reached Metropolis (scena 6) unlock teleportation within their vassal network, which can extend across seas, and also include islands.[12][13][14]

  • If there are multiple scientific metropolises, then an airship will provide faster travel between those scientific metropolises for citizens of those nodes and their vassal nodes, so long as the metropolises are not at war.[15]
  • Previously this was stated to be limited to citizens of metropolis scientific nodes regardless of the stage of the vassal node, so long as the vassal node is not at war.[15]
This will allow Citizens and Vassals of Scientific Metropolises to do things more quickly than others, as fast travel is limited in the world of Ashes of Creation. They’ll be able to exchange goods and information with ease and get to locations in the world at a quicker speed in order to gather crafting materials to create recipes, as well as participate in limited-time events.[15]

Node election types

Mayors are chosen through different methods according to the node's type.[13][2]

Unique node buildings

Each node type has a unique service building associated with it that can be activated at Village (scena 3) of node advancement.[28] The unique building plays a central role in the progress of civilization for a server.[5]

See also

References